• Học viện Chính sách và Phát triển
    8 năm trước eweb 0
    Ngày 04 tháng 01 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Quyết định số 10/QĐ-TTg thành lập Học viện Chính sách và Phát triển. Đây là trường công lập trực thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. [...]
  • Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội
    8 năm trước eweb 0
    Trường Đại học Công nghệ (UET) là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Công nghệ là một trong những cơ sở đào tạo về nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, đồng thời là 1 mô hình Đại học tiên tiến khi kết hợp giữa học tập và nghiên cứu. Trường Đại học Công nghệ nằm ở số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội. [...]