• Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
    8 năm trước eweb 0
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM HỌC 2015-2016– Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ký ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/1/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Đề án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng v[...]
  • Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội
    8 năm trước eweb 0
    Trường Đại học Công nghệ (UET) là một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại học Công nghệ là một trong những cơ sở đào tạo về nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ hàng đầu ở Việt Nam, đồng thời là 1 mô hình Đại học tiên tiến khi kết hợp giữa học tập và nghiên cứu. Trường Đại học Công nghệ nằm ở số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội. [...]