• Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
    8 năm trước eweb 0
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM HỌC 2015-2016– Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ký ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. – Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BGD&ĐT ngày 8/1/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Đề án thi tuyển sinh đại học, cao đẳng v[...]